Logo

Späť

Tvorba je výrazne ovplyvnená funkcionalizmom. Filozofiu charakterizuje hľadanie optimálnej proporcie vo vzťa-hu k zachovaniu minimalizmu a maximálnej funkčnosti. A to tak, aby výsledná forma nepôsobila bezducho a ani násilne vo svojom prostredí. Dôležitým aspektom pre tvorbu je potreba ateliéru diela poludštiť, dať im svoju tvár a jedinečnosť. Nenechať objekt stratiť sa v dave dnešného prevládajúceho hmotového stereotypu a prílišnej uni-formity. Každé vzniknuté dielo musí byť aj dielom umeleckým. Obohatené o výnimočnosť, ktorá sa má v ňom má odohrávať. A práve preto vznikol ateliér architektúra s tvárou!

Ing.arch. Miroslav Marendiak